Monopol x Stockholmsverken är en utställning i samarbete mellan Monopol och konstrådgivare Jonas Kleerup. Monopol är ett samarbetsprojekt mellan gallerierna Belenius, Johan Berggren Gallery och Elastic Gallery. Tillsammans har de satt samman en internationell grupputställning med fokus på spel, data och teknik samt arkitektoniska element. Det är gratis entré och besökarna möter en dynamisk konstupplevelse på en plats som tidigare varit öde.  

  • AMF Fastigheters vision är att skapa platser där människor vill vara. Kreativitet är centralt i det arbetet och för utvecklingen av Stockholmsverken. Monopols utställning vitaliserar den här delen av kvarteret och gör den tillgänglig för de som bor, arbetar och rör sig här under ett pågående byggprojekt, säger Magnus Behrenfeldt, stadsutvecklingschef AMF Fastigheter. 

Stockholmsverken, i korsningen Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan, var länge ett nav i Södermalms industri men har blivit en sluten plats under de senaste decennierna. AMF Fastigheters satsning på att gjuta nytt liv i Stockholmsverken förvandlar ett historiskt industrikvarter till en innovativ och pulserande plats där idéer och företag kan växa. Konstutställningen fokuserar på internationell och svensk konst som knyter an till spel, data och teknik samt arkitektoniska element av konsten. Konstnärerna i utställningen är från olika generationer och världsdelar där flera av dem är etablerade på världskonstscenen med stora namn som Bunny Rogers, Lu Yang och Cory Arcangel.

  • Stockholmsverken lockade oss, både lokalen och sammanhanget. Vi såg direkt potentialen i platsen, att visa verk i ett kreativt sammanhang i en lokal som har fullt med energi men som fortfarande inte är färdigställd. De råa ytorna skapar en spännande och dynamisk kontrast till verken och att området är en kreativ hubb för bland annat dataspel fick oss att tänka på hur den digitala världen och spel behandlas i konsten, säger Katarina Sjögren på Belenius.

Monopol startades 2013 som ett alternativ till konstmässan som utställningsform. Konceptet bygger på att gallerierna tillsammans kurerar en utställning med både representerade och inbjudna, internationella konstnärer. Monopol består idag av gallerierna Belenius, Johan Berggren Gallery och Elastic Gallery. Utgångspunkten är generositet och samarbete där utställningen växer fram i en nära dialog mellan samtliga aktörer. 

Utställningen Monopol x Stockholmsverken pågår mellan 4–6 oktober. Ingång via innergården mellan Magnus Ladulåsgatan 6–10. Öppettider 12.00- 17.00.

Lördag 5 oktober, kl.12.00-14.00 arrangeras Monopol Talks på närliggande The Park, Magnus Ladulåsgatan 3. Samtalet som pågår kl. 12.00-13.00 med mingel kl. 13.00-14.00 behandlar relationen mellan dataspel och samtidskonst. Samtalet leds av Ashik Zaman curator/redaktör C-print. Medverkar gör Alida Ivanov, curator Mozart's Ghost på Göteborgs konsthall, Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen och Caroline Agné, illustratörcentrum samt initiativtagare till Yarny, Medusa och en elefant: Hantverket bakom svensk speldesign på ArkDes.

Monopol Talks har fri entré och samtalet hålls på svenska.

Fotograf Peter Frantzell/AMF Fastigheter

För ytterligare frågor, kontakta:
Marcus Hallberg, presskontakt, 08 – 696 31 13
marcus.hallberg@amffastigheter.se

Om Monopol
Monopol startades 2013 som ett alternativ till konstmässan som utställningsform. Konceptet bygger på att gallerier tillsammans curerar en utställning med både representerade och inbjudna, internationella konstnärer. Monopol bygger på generositet och samarbete där utställningen växer fram i en nära dialog. Det är gratis entré och alla är välkomna att se verk av konstnärer från flera generationer och länder. MonopolxStockholmsverken fokuserar på data och teknik samt arkitektoniska element av konsten. Monopol består av gallerierna Belenius, Johan Berggren Gallery och Elastic Gallery.

Utställande konstnärer
Cory Arcangel
Öyvind Fahlström
Ulla Wiggen
Timur Si-Qin
Per Kesselmar
Przemek Pyszczek  
Michel Majerus
Seth Price
Tabor Robak
Lisa Jeannin
Lu Yang
Henrik Håkansson
Bunny Rogers
Pieter Schoolwerth
Samson Young
Timothy Wilson

Om Stockholmsverken
Stockholmsverken är ett av Södermalms klassiska industrikvarter i korsningen Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan. Nu pågår ett arbete där AMF Fastigheter utvecklar platsen med fokus på arbete, möten och umgänge. Gatuplanen öppnas för cirka sex restauranger och caféer och kvarterens innergårdar kommer också att utvecklas och öppnas för allmänheten.

Om AMF Fastigheter
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 68 miljarder kronor. Läs mer på www.amffastigheter.se