Stationshuset utgör en del av ett större stadsutvecklingsprojekt i Sundbyberg som totalt omfattar tre nya detaljplaner. Samrådsperioden för den första detaljplanen Sundbybergs nya stadskärna - järnväg, promenad och stadsbebyggelse, som bland annat omfattar det nya stationshuset, startar den 30 september och sträcker sig fram till den 4 november 2019.

 - Vi är oerhört glada över möjligheten att vara delaktiga i utvecklingen av framtidens Sundbyberg. Vi ser nu fram emot att gå in i en inlyssnande fas under en samrådsperiod. Därefter kommer vi, tillsammans med Sundbybergs stad, att fortsätta arbetet med att utveckla stationshuset till en plats där människor trivs och vill vara, säger Magnus Behrenfeldt, Stadsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Planförslaget Sundbybergs nya stadskärna – järnväg, promenaden och stadsbebyggelse syftar till att sammanlänka Sundbybergs stadskärna som tidigare delats av järnvägsspår och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av en järnvägstunnel under centrala Sundbyberg. Förslaget innehåller ett kilometerlångt promenadstråk med flera gröna ytor, torg och mötesplatser.

Läs mer här.