En gömd skatt

Stockholms utbud av scenkonst, film, museum och musik bidrar med gemenskap, nytänkande inslag och inspiration under fler av dygnets timmar. Klustret av kreativa och kunskapsintensiva branscher lockar dessutom talang och investeringar som sprider sig utanför husens väggar. Inte minst omsätter branscherna cirka 206 miljarder och sysselsätter runt 63 000 människor i Stockholm.

Däremot upplever många ett behov av fler arenor för musik och kultur. Och kreatörer efterfrågar fler platser att skapa på där bland annat mer studiotid efterfrågas. I internationella jämförelser ser vi en potential här. I Austin, Texas huvudstad, har bla musiken varit en motor för stadens övriga verksamheter. Sedan 80-talet har man varsamt satsat på livemusiken för att öka stadens attraktivitet.

Därför har AMF Fastigheters fokus varit på att skapa öppna mötesplatser såväl som trygga platser för skapande. I oktober offentliggjordes Space, ett digitalt kulturcentrum med Pop House bakom sig. I november började F5MMAN, en hubb för självständiga kreatörer, flytta in i 5:e Hötorgshuset med de mångfaldiga kreatörerna Silvana Imam och Beatrice Eli i spetsen.

”Det har krävt stora öron”

Åsa Heurlin projektleder både Space och F5MMAN från AMF Fastigheter sida, jämte fastighetschefen Jenny Sivervik.

”Målsättningen har varit att ge förutsättningar för att skapa och utöva tillsammans. Vi ville hitta den breda mötesplatsen men även underlätta skapandet av det innehåll som faktiskt upplevs på olika arenor. Det har krävts stora öron, vi har verkligen behövt lyssna för att förstå och identifiera behoven. Det här är områden som en fastighetsägare kanske inte är inne och tassar på dagligdags”, säger Åsa Heurlin projektledare på AMF Fastigheter. 

Både Space och F5MMAN tar plats i 5:e Hötorgshusetvid Sergels torg som bla är hem åt Kulturhuset och många samhällsarrangemang.

”Sergels torg är ett av Stockholms mest ikoniska stadsrum och en naturlig plats för kultur och skapande, vilket vi inte minst ser i platsens musik- och kulturhistoria. Samtidigt hade vi outnyttjade ytor i 5:e Hötorgshuset. Delar av Megastores gamla lokaler som Space tar plats i har t.ex. varit öde i över 10 år. Därför blev det naturligt att fokusera vårt engagemang här”, fortsätter Åsa Heurlin.

Vad händer nu?
”I Space fall är vi i full fart med att förbereda för byggprojektet och alla som arbetar med teknik, förvaltning och utveckling gör ett fantastiskt arbete tillsammans med Spaceteamet. F5MMAN är i full fart med att flytta in och få både möbler och känsla på plats. Sen hoppas vi återkomma med lite andra nedslag under resans gång,” säger Jenny Sivervik som är fastighetschef för 5:e Hötorgshuset.

Vad tycker de befintliga hyresgästerna?
“De är både positiva och nyfikna på vad som kommer att hända framåt. Jag tror att Space kommer att vara en lika uppskattad plats för de som sitter i 5:e Hötorgshuset som för alla andra besökare,” avslutar Jenny Sivervik.

Vill du veta mer om 5:e Hötorgshuset?
Läs mer här.