Handels- och eventplatsen The Lobby på Regeringsgatan i Stockholm är en testplattform för att utforska handelns utmaningar inom en rad olika områden.

En av de största utmaningarna framtidens handel kan stå inför är att tillgången på billiga råvaror för att kunna tillverka nya prylar och plagg på sikt kan minska. En möjlig konsekvens av det är att det varken kommer att vara möjligt eller hållbart att fortsätta tillverka, sälja och kassera produkter i den omfattning som görs idag. Om så är fallet kommer affärsmodeller som bygger på köp och släng behöva förändras. Och framtidens shoppingupplevelse – den kommer inte bara handla om att köpa nya prylar, utan också om alternativen.

På en av de mest centrala handels- och eventplatserna i Stockholm – The Lobby – lämnas nu utrymme för de som hyr ut, byter, uppgraderar, lagar, tänker nytt och som redan idag arbetar utifrån dessa principer: makers, designers, skräddare, snickare och stylister. Kom till The Lobby och ta del av inspirationsträffar och föredrag om remake och redesign, delta i workshops, och upplev vad framtidens shopping kan handla om!

Varmt välkommen till The Lobby - Tomorrow is now!