Det har gått tre år sedan AMF Fastigheter flyttade in i sina lokaler på Regeringsgatan 59. Utmaningen bestod då i att skapa en modern kontorsmiljö som kunde möta arbetsdagens skiftande behov, från lugnt till kreativt skapande, med stora sociala ytor för olika typer av samtal. Nu har AMF Fastigheter vidareutvecklat konceptet till att även omfatta kontorets allmänna ytor.

  • Vi ville införliva AMF Fastigheters vision på ett ännu tydligare sätt i vår kontorsmiljö: att utveckla platser där människor vill vara. Målsättningen har varit att skapa en livfull och mer inkluderande kontorsmiljö för olika typer av nätverkande och samarbeten. En kontorsmiljö som står bättre rustad för att möta framtidens krav på föränderlighet och hållbarhet, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

Utöver en utveckling av den fysiska kontorsmiljön består förändringen också i att man har plockat hem felanmälan och växeln, tjänster som tidigare var outsourcade. På AMF Fastigheters kontor får nu dessa funktioner en central plats. Den så kallade Servicehuben, som har öppet under kontorstid, ska möjliggöra ett närmare samarbete med hyresgäster och samarbetspartners.

  • Med Servicehuben hamnar kunden i fokus på ett avgörande sätt. Genom att knyta våra kunder närmare verksamheten vill vi skapa bättre förutsättningar att förstå våra kunders behov, säger Isabell Lindmark, nytillträdd kundvärdschef på AMF Fastigheter.

Totalt består Servicehuben av fyra nyinrättade tjänster, varav tre som kundvärdar. 

Besökare som kliver in på AMF Fastigheters kontor möts av öppna ytor. Precis innanför entrén står en välkomstdesk som med en strömlinjeformad design leder besökaren in i rummet. Till vänster finns en lounge- och eventyta skapad för olika typer av kreativa och sociala möten. Här finns också en kaffebar med ett 20-tal sittplatser. Till höger finns flertalet flexibla arbetsplatser.