I initiativet Fjärrvärme med minusutsläpp tar Stockholm Exergi till vara på den värme som skapas under framtagningen av biokol, och distribuerar den sedan till stockholmarna genom fjärrvärmesystemet. AMF Fastigheter har skrivit på en avsiktsförklaring om att köpa denna fjärrvärme, som har noll- eller minusutsläpp.

– Energiförsörjningen är en av fastighetsbranschens viktigaste hållbarhetsutmaningar. Vi ser därför fram emot att delta i detta pilotprojekt som ska bidra till utvecklingen av ny, hållbar teknik på området. Pilotprojektet går i linje med AMF Fastigheters ambition att ställa om verksamheten mot 1,5-gradersmålet, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

Biokol produceras av trädgårdsavfall och är en sedan länge välkänd teknik som Carl von Linné beskrev redan under 1700-talet. Rätt producerat är biokol stabilt och binder koldioxid i marken under flera hundra år, samtidigt som det ökar tillväxten av annan biomassa genom att förbättra jordmånen.

– Vi befinner oss i en omfattande klimatutmaning och behöver vara innovativa. Det handlar om att utveckla teknik som inte bara minskar utsläpp utan även minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären, och samtidigt erbjuda produkter som möter kundernas drivkraft att nå sina klimatmål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Fem ytterligare fastighetsbolag är med i pilotprojektet: Akademiska hus med KTH och Stockholms universitet, Heba Fastighets AB, Fabege, Riksbyggen och Vasakronan.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet i våra hus