För att bättre möta kunder, besökares och andra intressenters förväntningar på platserna där de väljer att spendera sin tid justerar AMF Fastigheter sin organisation för Stockholm City och handel. Då projekten i Mood District och Urban Escape gått in i nya faser, samtidigt som handeln möter en allt snabbare utveckling skapas ett nytt marknadsområde för City, ett nytt kompetensområde för handel inrättas och en kommersiell chef för stadsutvecklingsprojekt tillsätts. 

- Vi går en spännande framtid till mötes med många intressanta projekt i våra fastigheter och stadsrum. Därför skapar vi ett marknadsområde för Stockholm City, för att kunna ta ett större grepp om våra mest centrala platser. Samtidigt som vi samlar vår handelskunskap för att kunna möta den snabba utvecklingen och stärker upp på projektsidan så att vi fortsätter utveckla stadsrum där människor vill vara runt om i Stockholm. Med dessa förändringar får vi ett väldigt starkt team på plats vilket skapar goda förutsättningar för att möta förväntningarna på Stockholms utveckling, säger Magnus Behrenfeldt, stadsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Det nya marknadsområdet City inkluderar de tidigare marknadsområdena Urban Escape och Mood District samt 5:e Hötorgshuset där det digitala kulturcentret Space är under utveckling. Jenny Sivervik tillträder som chef för det nya marknadsområdet. På AMF Fastigheter har hon arbetat som fastighetschef för bland annat 5:e Hötorgshuset. Bland tidigare arbetsgivare finns Fabege och Vasakronan.

- Jag är väldigt glad och ödmjuk inför uppgiften. Stockholm City har haft en fantastisk resa de senaste åren och kommit att präglas av liv, rörelse och idéer. Vi har ett väldigt duktigt team på plats och jag ser verkligen fram emot att få vara med och fortsätta resan tillsammans med dem, säger Jenny Sivervik.

Henriette Johansson, idag marknadsområdeschef för Urban Escape, blir chef för det nyinrättade kompetensområdet Stadsrum och Retail på AMF Fastigheter. Hon kommer att ansvara för utvecklingen av AMF Fastigheters fem handelsplatser Gallerian, Mood Stockholm, Ringen centrum, Västermalmsgallerian och Fältöversten såväl som handeln i gatuplan. 

- Handelns förutsättningar har och fortsätter att förändras väldigt snabbt. Vi har en utmanande tid framför för oss men har goda förutsättningar för att komma starka ur denna svåra situation. Därför känns det jätteroligt att få arbeta med utvecklingen av vårt handelserbjudande tillsammans med duktiga och nytänkande medarbetare, säger Henriette Johansson.

Annika Ljungberg, idag marknadsområdeschef för Mood District går över till tjänsten som kommersiell chef. Hon kommer att arbeta med det kommersiella innehållet i AMF Fastigheters stadsutvecklingsprojekt.

- Mood Stockholm och Mood Districts utveckling har varit en väldigt rolig, utmanande och minst sagt lärorik tid. Det har varit glädje från första dagen och Mood har gått från att vara en passage till en plats där människor och företag väljer att vara. Nu är det dags att ta sig an nya utmaningar och jag är väldigt taggad på att ta med mig allt jag lärt mig in i våra kommande stadsutvecklingsprojekt, säger Annika Ljungberg.

Förändringen trädde i kraft under april.