Det nya citykvarteret Urban Escape slutinvigdes, Stockholmsverken välkomnade många nya hyresgäster, varav många innovativa spelföretag, och planerna för Space och det 5:e hötorgshuset offentliggjordes. Bland annat.

2019 var också året för omställning mot en större ambition. Under året satte vi nämligen en tydlig riktning framåt för vårt hållbarhetsarbete. Vi definierade vilka av FN:s globala mål vi aktivt vi ska arbeta med och vi anslöt oss till initiativet Science Based Targets. Varmt välkommen att läsa om vad vi arbetade med under det gångna året.

Läs rapporten här