I nuläget håller vi våra fastigheter öppna som vanligt, men har vidtagit vissa försiktighetsåtgärder av omtanke för våra medarbetare, hyresgäster och besökare.  

Vi har daglig städning i fastigheterna och är just nu extra noggranna med ytor som många rör vid, som handtag, hissknappar och ledstänger. Tills vidare kommer vi undvika att hålla stora, öppna evenemang.  

Eftersom läget kan förändras snabbt är det viktigt att alla löpande tar del av Folkhälsomyndighetens information.