För mig är klimatet den grundläggande hållbarhetsfrågan. Den handlar om våra livsbetingelser på jorden och om vi inte lyckas få ner våra klimatavtryck är det inte mycket annat som kommer att spela någon roll i framtiden. I min roll som vd och företagsledare har jag en möjlighet att aktivt bidra i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det finns vägar framåt och jag har en stark övertygelse att det går att förändra systemen i världen på ett smart sätt. Ett verktyg är Science Based Targets (SBT) och det känns oerhört hoppfullt att det finns en sådan uppslutning kring frågan både i ledningen och i resten av företaget. Det ger mig stort hopp om att vårt arbete med SBT kommer att ge konkreta resultat.

Under 2020 ser vi fram emot att beräkna verksamhetens klimatavtryck och att utifrån det sätta konkreta mål för vårt arbete framåt. Det kommer att ge oss kraft att fokusera och agera på rätt saker. Som jag ser det har vi i fastighetsbranschen en betydelsefull roll att spela i utvecklingen mot hållbara städer. Det är vår inställning och våra krav som hjälper till att forma inte bara framtidens fastigheter utan även stadsrummet. Jag tycker att fastighetsägarnas roll har varit underskattad och det är dags för oss och andra aktörer inom branschen att kliva fram och göra skillnad. För att göra omställningen behöver våra finanser vara sunda. Det krävs ekonomiska muskler och uthållighet för att förändra. I vårt uppdrag som samhällsaktör är det vårt ansvar att se till att spararnas pengar utvecklas positivt, samtidigt som vårt klimatavtryck minskar. Långsiktig lönsamhet kräver en balanserad syn på kortsiktiga vinster och jag är övertygad om att det på sikt kommer att löna sig att prioritera hållbarhetsfrågan. Vårt uppdrag är att skapa attraktiva stadsrum där människor vill vara, med målet att driva hållbara beteenden såväl i som utanför våra fastigheter.

Eftersom materialet står för en stor del av vårt klimatavtryck kommer det att vara ett viktigt fokusområde nästa år. Som fastighetsägare kan vi driva på efterfrågan på mer hållbara material. Vi har identifierat att det finns utrymme för fler innovativa alternativ och vi är ständigt på jakt efter spännande och nyskapande initiativ. Till exempel börjar vi inom nyproduktion att överväga trä som alternativ till cement, eftersom trä är ett helt förnyelsebart byggmaterial. Även vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar ser vi potential att arbeta på ett mer hållbart sätt med våra material. I en fastighet i Stockholmsverken har vi till exempel installerat ett golv från Tarkett som är tillverkat av återvunnen ek från ett tidigare industrigolv. Den cirkulära ekonomin måste utvecklas och vi behöver skapa incitament för att ta tillvara och återvinna uttjänta väggar, glaspartier och golv och ge dem ett nytt liv.

Nästa år ser jag fram emot att gå från ord till handling. Det är min bestämda uppfattning att vi som företag inte bara har ett stort ansvar utan även stora möjligheter. Vi behöver inte vänta på politiska beslut utan kan starta genast. Science Based Targets ger oss verktygen att sätta igång, med ett skarpt fokus på genomförande.

Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter

Vårt hållbarhetsarbete 2019