I spåren av coronapandemin har Konstfacks vårutställning övergått i digital form. För att göra invigningen och utställningen tillgängliga i det fysiska rummet tar de nu plats på Sergels torg. I ett av 5:e Hötorgshusets skyltfönster, nere på Sergels torg, kommer Konstfacks vernissage att visas och genom sina tal och performances ge oss en inblick i vad 193 avgångsstudenter presenterar på den digra, digitala plattformen konstfack2020.se, som i år utgör den klassiska vårutställningen. Därefter kommer även filmer av ett flertal av studenternas verk att spelas upp.

-  Kris och karantän har omkullkastat den etablerade utställningens form och dikterat nya villkor. I situationen råder först frustration, sedan uppstår nya idéer. Vårutställningen, som vanligtvis förvandlar Konstfacks lokaler till ett gigantiskt utställningsrum, tar i år andra vägar: Den letar sig in i våra hem, telefoner, i en tryckt katalog och i mindre rumsliga gestaltningar och interventioner, säger Emily Fahlén och Asrin Haidari som kurerat vårutställningen.

I sommar kommer filmer där avgångsstudenter presenterar sina verk och idéerna bakom dem att visas på Sergels torg.

- Konst och kreativitet är en naturlig del av Sergels torgs utveckling och en viktig del i att skapa en plats där människor vill vara. Därför är vi väldigt stolta över att samarbeta med Konstfack för att kunna visa invigningen av vårutställningen och studenternas verk på en av Stockholms mest centrala platser. Kombinerat med alla aktiviteter som sker under ”På Sergels torg” hoppas vi erbjuda alla en bra konstsommar som du kan ta del av på ett smittsäkert sätt, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef City, AMF Fastigheter.

Datum och tid: Invigningen av vårutställningen kommer visas från 5 juni kl 14 till och med 7 juni kl 19. Därefter kommer filmer av studenters verk att visas under sommaren.

Plats: Sergels torg, mellan Under Fontänen och Sergelgången.

Konstfacks vårutställning: www.konstfack2020.se