Lyckad satsning får fortsättning

Sommaren 2019 var Sergels torg ett av tre pilotprojekt som Stockholm stad genomförde tillsammans med fastighetsägare och civilsamhället, inom ramen för en ökad satsning på platssamverkan. Sommar på Sergels torg blev en succé; Människor stannade till på torget och tog del av över hundra aktiviteter. Barn och unga, äldre och turister slog sig ner på solstolar för att betrakta folkvimlet, lyssna på konserter och bli del av ett levande torg.

Nu tar Stockholms stad, fastighetsägare och civilsamhället nästa steg mot att nå visionen om ett levande Sergels torg där alla människor trivs och vistas. Genom en långsiktig samverkan ska Sergels Torg nu bli den fantastiska och unika mötesplats som det en gång var tänkt att bli.

Nu tecknas ett treårigt avtal mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning, Kulturhuset Stadsteatern, trafikkontoret, fastighetskontoret, Vasakronan, AMF Fastigheter, Axfast, City i Samverkan och Gålöstiftelsen.

- Stockholm ska vara en levande och trygg stad. Sergels torg kan beskrivas som själva hjärtat av city och en plats som många rör sig på och upplevt som otrygg. Genom att mobilisera kring stockholmares offentliga vardagsrum som torg ofta är, så ökar vi tryggheten och minskar brottsligheten. Min ambition är att Sergels torg ska gå från att vara en öppen otrygg drogscen till en attraktiv magnet för kultur och upplevelser, där fler barn och unga får möta skapande aktiviteter och gärna förebilder, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

-Sergels torg är en av Stockholms viktigaste platser, det är ett nav för kultur, handel, samhällsengagemang och upplevelser. Att få platsen att leva upp till sin fulla potential är ett gemensamt arbete. Därför är vi jätteglada att Stockholms stad samlar de som verkar här för att långsiktigt arbeta med platsens utveckling. I allt från trygghet till kultur, säger Magnus Behrenfeldt, Stadsutvecklingschef för AMF Fastigheter.

Ett tryggt torg för alla

Tillsammans för ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas, är visionen för det gemensamma arbetet. Sergels torg ska vara en hel, ren och trygg plats för alla. Redan under 2020 ska Sergels torg bli en välkomnande plats som bjuder in alla till att vistas och uppleva konst, kultur och aktiviteter under stora delar av året. Gestaltning och upplevelser ska beröra, engagera och harmonisera med den kontext som Sergels torg utgör i form av ett offentligt, demokratiskt torg där människor uttrycker sin åsikt, sin glädje och sin sorg. Arbetet ska styra mot de globala målen i Agenda 2030, i synnerhet mål 11: Hållbara städer och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.