Några exempel på vad vi gör: 

  • Vi har en tät dialog med våra hyresgäster, dels för att få en bättre förståelse för den verklighet de nu möter, dels för att hitta gemensamma vägar framåt. Många hyresgäster känner en stor oro inför framtiden och vi har vidtagit flera åtgärder för att lätta på det ekonomiska tryck de möter.   
  • Vi har utökat städningen både i kontorsfastigheterna och på våra handelsplatser och kommer tills vidare inte att hålla några stora, öppna evenemang 
  • Våra medarbetare arbetar hemma i så stor utsträckning som möjligt och vi undviker att ha fysiska möten med fler än fem personer. För att arbetet ska rulla på som vanligt tar vi hjälp av digitala hjälpmedel som Teams.   
  • Personalen på våra byggarbetsplatser har fått instruktioner i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och vi har säkrat möjligheten till god handhygien. 
  • Vi har fastställt nya riktlinjer för hur felanmälningar ska åtgärdas.  

 Vi följer utvecklingen av situationen nära, timme för timme, och fortsätter att agera enligt myndigheternas rekommendationer.