Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Som bransch möter vi stora utmaningar, inte bara när vi bygger nytt utan också när vi anpassar och renoverar de hus som redan finns.  

Just anpassningar och renoveringar av lokaler står för en stor del av AMF Fastigheters klimatavtryck, och vi har identifierat det som ett högt prioriterat område för att nå våra hållbarhetsmål.  

För att växla upp arbetet ytterligare etablerar vi därför en projektorganisation som integrerar hållbarhet, inköp och byggprojekt. Till den nya enheten tillsätter vi en projektchef, vars rekryteringsperiod inleds idag.  

- Vi har redan idag ett stort fokus och engagemang i hållbarhetsfrågor, men det kvarstår stora utmaningar. Vi samlar nu tre viktiga kompetensområden som alla är starkt kopplade till våra möjligheter att minska vårt klimatavtryck, i en och samma enhet. På så vis kan vi arbeta ännu mer fokuserat och effektivt med att bidra till utvecklingen av hållbara städer, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter. 

Annonsen; Vi söker en Projektchef - AMF Fastigheter