Under 2020 har vi förmodligen upplevt den snabbaste omställningen av konsumtionsmönster i modern tid. Enligt HUI växte e-handeln med 49 procent under andra kvartalet 2020.
Redan tidigare sågs en tydlig utveckling mot att allt fler handlar på nätet, men pandemin gav köpmönstret en extra skjuts.

– Utvecklingen har fått raketbränsle på grund av pandemin och vi har sett den största transformationen av handeln i vår tid, säger Annelie Gullström, ansvarig för nya affärer och innovation på AMF Fastigheter.

Och det är en utveckling som förändrar butikens roll.
– Accelerationen av pågående strukturomvandlingar gör att vi måste se över den fysiska handelsplatsens roll. Det ska inte ses som en strid mellan två strömningar, offline och online, utan vi måste se den digitala handeln som en integrerad del av handeln, säger hon och fortsätter:

– Vi måste dock förstå skillnaderna och styrkan med respektive kanal. Fördelen med den fysiska butiken är att den kan erbjuda inspiration, service och upplevelser. Den digitala handeln står för snabbhet, enkelhet och bekvämlighet. Under året har det blivit viktigare än någonsin att överbrygga gapet mellan online och offline.

Henriette Johansson som är chef för stadsrum och retail på AMF Fastigheter är inne på samma linje.
– En intressant utveckling som vi har sett i den fysiska handeln under året är att kunderna köper fler varor nu. Man har gjort sin research hemma och är därför mer säker på sina inköp, säger hon.

AMF Fastigheter äger och förvaltar fem handelsplatser i Stockholm, två citygallerior och tre stadsdelsgallerior. Under året har handeln stått inför nya utmaningar på samtliga handelsplatser.

För att möta besökarnas, myndigheternas och hyresgästernas skiftande behov har man vidtagit en rad åtgärder.

– Vi följer myndigheternas direktiv och säkerheten är oerhört viktig. Konkret har vi utökat bemanningen av ordningsvakter och trängselvärdar för att undvika trängsel och vi mäter antalet besökare i realtid för att snabbt kunna vidta åtgärder för att minska trängsel. Vi har även mer anpassade städrutiner och öppettider, säger Henriette Johansson.

Åtgärderna har gett resultat, bland annat ser man nu att kunderna väljer att komma under tider då det är mindre folk i rörelse, de stannar kortare tid, färre handlar i grupp och de flesta är bra på att hålla en god social distans.
Både internt och externt har dialog och information varit centrala begrepp.

– Det har varit tydligt att möjligheter föds ur kriser. Vi har kraftsamlat internt och funnit innovativa lösningar trots utmaningar. Redan i pandemins tidigaste skede startade vi en dialog om kommersiella frågor. Det har funnits en transparens och ärlighet som har genomsyrat samtalet och det har känts tryggt. Centrumcheferna har verkligen gjort ett fantastiskt jobb under året och är en ovärderlig resurs, säger hon.

I arbetet har AMF Fastigheter också tagit fram tjänster för att möta nya behov som har uppkommit i pandemins spår. Man har till exempel kunnat erbjuda gratis hemkörning av varor och utvecklat den digitala handelsplatsen The Lobby Live i samarbete med livevideobolaget Bambuser.
– Det är en modern version av tv-shop och jag är övertygad om att den är en naturlig del av handeln i framtiden, säger Annelie Gullström.

Pandemin har förändrat konsumenternas köpmönster. I mars 2020 hamstrades förnödenheter som sedan övergick i ett pausat köpbeteende när det gällde till exempel festkläder och strykjärn.

– Vi har sett att så kallat hang out fashion har ökat, mysmodet med mjukisbyxor och tofflor går som tåget. Samma sak gäller heminredning och trädgårdsprylar. Frågan vi ställer oss är vilka av dessa beteenden som kommer att bli permanenta efter pandemin, säger Annelie Gullström.

Henriette Johansson flikar in:
– Jag tror att vi även i fortsättningen kommer att sätta stort värde på säkerhet och trygghet. Helheten kommer också att bli viktigare. Redan nu ser vi konceptvåningar i vissa gallerior där ett helt våningsplan kan gå i hälsans tecken – som i Gallerian till exempel, säger hon.

Hur arbetar AMF Fastigheter för att möta den framtida utvecklingen?

– Bara kreativiteten sätter gränserna och konsumenterna avgör om det blir lyckat, säger Henriette Johansson och Annelie Gullström nickar.

– I går hyrde vi ut lokaler. Nu skapar vi platser.

Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.