Sedan våren 2020 har Stockholms stad, Vasakronan och AMF Fastigheter arbetat med att rusta upp Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan. Vasakronan har renoverat sina fastigheter längs Malmskillnadsgatan, förbättrat gestaltningen av gatan och tillsammans med AMF Fastigheter höjt standarden på och under bron.

Målet är att gatan ska bli ett livfullt och attraktivt promenadstråk. I år är Malmskillnadsgatan därför en av Stockholms sommargator, som piffas upp med växter och möbler. Malmskillnadsgatan är sommargata fram till och med 11 oktober. 

- Vi är glada över att tillsammans med Stockholms stad och Vasakronan ha bidragit till utvecklingen av denna plats. Att få mötas här och knyta samman stråken är ett bevis på vår gemensamma strävan efter en tryggare och mer levande stad. De här kvarteren är nu rustade och redo för en återstart av Stockholm och vi ser fram emot att se platsen fyllas med liv, säger Per Helgesson.