Under året som gått har mycket varit annorlunda. Pandemin har gjort att myndigheterna uppmanat de som kan att jobba hemifrån. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet har antalet som arbetar heltid på distans ökat tiofalt, från 2 procent före pandemin till 23 procent i det tredje kvartalet. En majoritet, 9 av 10, vill även fortsätta att göra det i viss mån.

– Pandemin påskyndade en utveckling som redan var satt i rörelse. Vi var på många sätt förberedda för distansarbete. Det har länge funnits verktyg för att chatta, ha videomöten och dela filer över nätet, och många har i någon grad arbetat på distans även innan pandemin, säger Hanna Mossfeldt.

Det finns många fördelar med att arbeta hemma – men också många med att gå till en fysisk arbetsplats.
– Jag upplever att många koncentrerar sig bättre och arbetar effektivare på kontoret. Där finns ingen diskmaskin som ska plockas ur eller barn som pockar på uppmärksamhet, säger Magnus Carlsson.

Han menar att kontoren har en unikfunktion att fylla.
– Nu om någon gång visar kontorenhur viktiga de är. Det är där du får energi från dina kollegor och företagskulturen skapas. Jag tror att det är, och kommer att fortsätta vara, viktigt för folk att träffa varandra på jobbet.

Många hyresgäster har passat på att uppgradera sina arbetsplatser under pandemin.
– Det har varit tomt på kontoren, men fullt upp för våra fastighetstekniker.

Många medarbetare kommer att återvända till fräschare kontor med bättre infrastrukturlösningar när det gäller till exempel digitala lösningar, säger Hanna Mossfeldt.

Hur möter AMF Fastigheterutvecklingen och skapar värde på sikt?
– Vi har i ett decennium skapat förutsättningarna som krävs för att våra hyresgäster ska kunna göra ett bra jobb. Men det är inte ytan vi säljer, utan platserna vi skapar, säger Magnus Carlsson.

Hanna Mossfeldt tillägger:
– Även framöver kommer det mänskliga mötet vara grundläggande i arbetslivet. Det krävs att vi möts för att skapa extra kreativitet, energi och magi, så att ett plus ett blir tre.

Magnus Carlsson menar att det finns tydliga värden för företagen i att ha ett fysiskt kontor.
– Ett attraktivt kontor i en stadsdel som passar företagets medarbetare lockar till sig talanger. Kontorets läge och utformning kommunicerar vad företaget vill förmedla. Men jag tror att vi i framtiden kommer att se fler företag med lokaler som är flexibla i sin baskonstruktion, där man ena dagen har öppna ytor och nästa dag delar av kontoret med mobila tyglösningar. Det skapar ett hållbart och flexibelt kontor som enkelt kan förändras utan omfattande renovering, säger han.

Hanna Mossfeldt håller med.
– Hållbarhetstankarna går igen i allt vi gör. Vi återanvänder hellre än river och bygger nytt. I samråd med hyresgästerna väljer vi helst hållbara och slitstarka material, som trägolv som går att slipa och håller under lång tid. Då kan vi även bli mer flexibla i anpassningar, säger hon. 

Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.