Klimatportalen driver hållbara beteenden och stöttar hyresgästerna i deras hållbarhetsarbete.

I den nya versionen är energi- och miljödata mer tillgänglig och verktyget mer användarvänligt. Utvecklingen har skett i nära dialog med hyresgästerna för att verktyget så långt som möjligt ska anpassas efter deras behov.

Under resans gång har hyresgäster testat och utvärderat tjänsten och vi har samlat in synpunkter. Gensvaret från de som hittills testat har varit positivt.

Arbetet med Klimatportalen har varit tvärfunktionellt och involverat flera kompetensområden på AMF Fastigheter, som IT, kommunikation, hållbarhet, förvaltning och teknik. Under 2021 ser vi fram emot att lansera Klimatportalen bredare och ge fler hyresgäster tillgång till verktyget.

Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.