– För att skapa värde för våra kunder i en tid då alla inte vill eller kan besöka en fysisk plats har det varit viktigt för oss att titta på alternativ. Pandemin har satt hela kund- och köpresan i ett nytt ljus och vi har haft anledning att snabbt ställa om mot nya kundbeteenden, framför allt i våra digitala kanaler men också på våra fysiska platser, säger Anna Thelander, marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter.

För AMF Fastigheters marknadsavdelning har det varit en utmaning att växla perspektiv, från att driva besök till de fysiska handelsplatserna till att vara relevant och skapa värde på andra sätt. Under året har AMF Fastigheter på kort tid lanserat nya tjänster som MOOD Live, The Lobby Live och kostnadsfri hemleverans från handelsplatserna.

– I och med ett förändrat köpbeteende generellt, och accelerationen av detta under pandemin, ställs det högre krav på oss och våra fysiska platser. Att förstärka den fysiska platsens fördelar, samt att plocka in den digitala upplevelsen, har varit drivkrafter under året, säger Anna Thelander.

Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.