Fastighetstekniker har en nyckelroll hos många fastighetsbolagSamtidigt blir det allt mer utmanande att hitta rätt kompetens inom området, och pensionsavgångarna är många i relation till de som nyutbildas.Med ett nystartat traineeprogram vill AMF Fastigheter bygga viktig kompetens och samtidigt få fler att hitta till branschen och yrket.  

- Vi är övertygade om att det finns outforskad potential bland personer som ännu inte upptäckt det här området, säger Helena Molinero, HR-chef på AMF Fastigheter. Med det nya traineeprogrammet hoppas vi bredda gruppen och få fler att få upp ögonen för ett spännande och varierande yrke. Vi är öppna för olika bakgrunder och ser utanför de gängse ramarna i rekryteringen till programmet.  

Dagens fastigheter blir allt mer tekniskt komplexa med allt fler digitala system. Efterfrågan på klimatsmarta byggnader kräver till exempel mer avancerade system för att reglera värme och kylaoch nya installationer som solceller och laddsystem för elbilarDetta påverkar rollen som fastighetstekniker och vad som krävs.  

- Som fastighetstekniker går man längst fram och är drivande i den här utvecklingen, och behöver därför kunna hänga med i de snabba svängarna, säger Erik Nylund, teknisk chef på AMF Fastigheter. Alla fastigheter är unika och vårt nya traineeprogram ger erfarenhet från just de fastigheter man sen förhoppningsvis kommer fortsätta jobba med. På så vis skapar programmet en viktig brygga som saknas idag.  

 - Vi behöver tänka nytt för att säkra tillväxten till den  här yrkesgruppen, som även i framtiden kommer att vara en av våra viktigaste. Det finns få traineeprogram för fastighetstekniker idag och vi hoppas att vi kan inspirera fler fastighetsbolag till samma satsning, fortsätter Erik Nylund.  

Traineeprogrammet startar i höst och pågår i 6 till 12 månader. Utöver kunskap och erfarenhet från stora och tekniskt avancerade fastigheter får de som genomgår programmet insyn i andra avdelningar, såsom hållbarhet, och möjlighet att bygga ett kontaktnät inom flera delar av organisationenRekryteringen till traineeprogrammet inleds den här veckan.

Läs mer om hur vi jobbar för ett hållbart ledarskap