För AMF Fastigheter har det varit centralt att fånga in alla kollegors tankar och eventuella oro under året – inte minst eftersom så många arbetat på distans. Därför har vi genomfört två undersökningar för att få insikt i vad kollegorna behövde och saknade i sitt arbete.

Svaret var tydligt: jobbkompisarna.
– Vi är ett företag som tycker om att ses, och vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans. Det blir därför svårt när vi inte kan träffas fysiskt och de spontana avstämningarna eller mötena vid kaffemaskinen inte blir av, säger Helena Molinero.

När det sociala begränsas blir ett tydligt och närvarande ledarskap än viktigare, konstaterar hon.
– Ledarskapet i sig har inte förändrats, människans behov är ju fortfarande desamma: Vi vill bli sedda, vi vill bli lyssnade på och vi vill bli bekräftade. Något som kanske inte alltid är lika lätt att tillfredsställa på distans.

– Distansarbete ställer också större krav på självledarskapet, det vill säga förmågan att leda och driva sig själv på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hela pandemin har varit ett prov på om självledarskapet fungerar.

Under året har det varit stort fokus på både den fysiska och psykiska hälsan, bland annat genom ergonomitips, digitala träningspass och hälsoutmaningar.

AMF Fastigheter har gett hemmakontorsbidrag och utökat de anställdas försäkring för hemarbete. Företaget har också genomfört initiativ för att uppmuntra den sociala samvaron, till exempel genom filminspelningar från hemmakontoren och att genomföra den årliga konferensen digitalt.

Vilka har varit de enskilt största utmaningarna under året?
– Att inte träffas, konstaterar Helena Molinero och fortsätter:
– Och att det inte har funnit några svar på de – många gånger helt nya – frågor som kommit till krisledningen och HR. Vi har fått reda ut frågetecknen under resans gång, och samtidigt förändras situationen hela tiden.

Hon tror att återgången till kontoren kommer att ske successivt under 2021 och att vi hittar en ny ”normal” tillvaro först efter sommaren.
– Under 2021 kommer vi fokusera på vår kultur, kompetensförsörjning och ledarskapet i alla dess former. Samtidigt behöver vi ytterligare utveckla oss digitalt. Målbilden är att hitta fler sätt att vara bäst tillsammans så att det känns att vi är ett härligt framgångsrikt företag med underbara kollegor, säger hon. 

Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.