Tjugotvå studenter från KTH Arkitekturs masterstudio; Out of Practice fick under höstterminen 2021 i uppgift att, efter ritningar från lärare, bygga ett helt vanligt, svenskt trähus som är litet nog att kunna pressas igenom en dörröppning. 

Efter att ha byggt trähuset var uppgiften att bygga om och förvandla det så att det fyllde en lämplig funktion på ett kontor, och kunde erbjuda något man kan sakna efter pandemin - något som man vill ta med sig från hemmet tillbaka till kontoret. Målet var att skapa ett rum för vila och digitala samtal där besökaren får möjlighet att byta arbetsställning, ljus och ljudförhållanden till skillnad från sin vanliga arbetsplats. 

Utifrån en gemensam design fick studenterna sedan i detalj utforma byggnadens exteriör, transportmöjligheter, tak, entré och tillbehör. Som konsultation har både AMF Fastigheter, brandkonsulter och konstruktörer anlitats. 

Så blev huset  

Husets exteriör består av ull från fem olika typer av får hemmahörande i Trosa. Det bestämdes tidigt att fårull skulle användas, eftersom det är en produkt med många fina egenskaper som i dagsläget inte nyttjas i hög grad i Sverige - hela 60 % av den svenska ullen slängs idag. Från början var det tänkt att huset skulle isoleras med ull, men eftersom det blev för varmt fick ullen i stället fungera som fasadmaterial. KTH-studenterna har jobbat hårt med att rengöra ullen, en process som tagit veckor, och ett flertal pälsdjursallergiker har befunnit sig nära ullen för att säkerhetsställa att materialet ska fungera för alla. 

Husets tak består av hyvlat ströläkt från husets tidigare liv som typisk, svensk stuga. För att få luftgenomströmning är taket byggt som ett fackverk med lätta läkt då taket också ska kunna lyftas vid en transport. Enbart pluggar har använts för att hålla ihop konstruktionen. Taket innehåller också påsar med vatten som fungerar som dekoration och sprinklersystem vid brand. Börjar det brinna kommer de vattenfyllda plastpåsarna att ta eld och spricka, och på så vis bidra till att släcka branden.  

Entrén till huset är tänkt som en transferzon mellan kontoret och husets insida. I entréns portal hängs jackan och placeras skorna, vilket fungerar som en markör för att huset är upptaget. Interiören är designad för att erbjuda en kontrast till kontorslandskapet det står i. Den nedre delen av rummet är byggt som ett badkar i tyg som man kan sjunka in i. Tygerna är färgade med blåbär. Överdelen av rummet består av mörkbetsad plywood samt speglar för att ge en känsla av oändlighet. 

Transport av huset kan ske via ställbara hjul, och för att öka mobiliteten har huset, utan hjul och tak, måtten av en vanlig, svensk dörröppning. Huset kommer att stå på AMF Fastigheter kontor fram till våren.