Fastighetstekniker har en nyckelroll hos många fastighetsbolag, men det blir allt mer utmanande att hitta rätt kompetens inom området och pensionsavgångarna är många i relation till de som nyutbildas. Detta låg till grund för den satsning AMF Fastigheter gjorde förra året, då ett nytt traineeprogram för fastighetstekniker sjösattes. 

Traineeprogrammet är efterfrågat i branschen och har uppskattats både bland deltagarna och internt hos AMF Fastigheter. Den 30 mars öppnar ansökningsperioden till nästa omgång av programmet, som startar i höst. 

Läs mer om programmet och hur du ansöker