Thomas Erséus menar att hans nya roll är ett av de roligaste och på många sätt finaste uppdrag man kan ha.

– AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag och har ett stort uppdrag – att säkra pensionerna för cirka 4 miljoner pensionstagare i dag och i framtiden. För mig är detta väldigt viktigt, och att tjäna ett sådant syfte har bara blivit viktigare med åren. AMF Fastigheter gör det genom att utveckla staden, vilket är något vi alla kan ha nytta av – inte bara de som pensionssparar i AMF, säger Thomas Erséus.

– Målet är att vi genom långsiktigt arbete ska skapa värde över tid, men även en tryggare och mer attraktiv stad och en stad som förhoppningsvis kan bli mer hållbar och möta de samhällsproblem som många städer nu står inför.

Under åren har Thomas Erséus varit vd för flera stora kunskapsorganisationer med behov av rymliga kontorslokaler och har på så sätt stor förståelse för hyresgästens perspektiv.

– Jag har även haft posten som global fastighetschef på Ericsson, som utgjorde en stödfunktion till våra forskare, konstruktörer och medarbetare i produktionen. Uppdraget var att skapa fastigheter som var resurseffektiva samtidigt som de skulle leverera maximal nytta och produktivitet. Det perspektivet är viktigt att ha med sig även i min nya roll när vi utvecklar de fastigheter som våra kunder nyttjar, oavsett om det rör sig om kontor, handel eller hotell, säger han.

Thomas Erséus har en civilingenjörsexamen inom Väg och vatten från Chalmers tekniska högskola och är i dag styrelseordförande för Chalmersfastigheter. I AMF Fastigheters styrelse har Thomas arbetat i nästan två år och är därmed väl förtrogen med företaget. Detta, i kombination med att vice vd Marie Barkman fortsätter i sin funktion, borgar för kontinuitet.

– Nu ser jag fram emot att fortsätta mitt arbete för AMF Fastigheter i rollen som vd, och jag ser, som alla andra, även fram emot den återstart som förhoppningsvis väntar efter en utmanade tid i pandemins spår. Jag känner mig både glad och ödmjuk för förtroendet att leda ett av Sveriges största fastighetsbolag, säger Thomas Erséus.