Våren 2020 svepte coronapandemin in över världen och plötsligt var inget sig likt. Utöver stort mänskligt lidande kastades många också in i en helt ny verklighet och vardag – både privat och på jobbet. Parallellt med dessa förändringar är en ny generation – generation Z, på väg ut i arbetslivet. Vilka förväntningar har de unga på sitt framtida arbetsliv? Hur hoppas de att arbetsplatsen ska se ut, och hur ser de på balansen mellan jobb och fritid? 

Vi vill skapa platser där människor vill vara, och för att kunna fortsätta göra det är det viktigt att redan i ett tidigt skede förstå hur framtida önskemål och behov kan komma att se ut. Under våren 2021 genomförde vi därför en undersökning tillsammans med strategi- och insiktsbyrån Augur med fokus på vad de som är på väg ut i ett post-pandemiskt arbetsliv tänker, tror och hoppas.   

Här kan du ta del av de insikter undersökningen gav oss.