Vi skapar platser där människor vill vara

På AMF Fastigheter jobbar vi inte bara med fastigheter. Vi drivs av att utveckla hållbara och dynamiska platser där människor vill vara. Både idag och i framtiden.

Jakobsbergsgatan

Vad vi gör

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Vi äger, utvecklar och förvaltar några av Stockholms mest attraktiva kontor och handelsplatser. Vi vågar tänka nytt och skapar hållbara platser där människor vill vara.

 

Vi drivs av att skapa hållbara och dynamiska stadsrum med moderna kontor och handelsplatser som får människor att inspireras, växa och må riktigt bra. Tillsammans med hyresgäster, kommuner, grannar och andra samarbetspartners skapar vi platser där människor vill vara. ​

Vårt uppdrag

AMF Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsbolag med övergripande uppdrag att bidra till en stabil avkastning till pensionsbolaget AMF:s cirka 4 miljoner sparare och AP7 fonden som förvaltar premiepensionen åt 5 miljoner svenskar. Vi är ett dotterbolag till tjänstepensionsbolaget AMF.  Vi äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser för framtiden.

Marievik visionsbild
Marievik är vårt största stadsutvecklingsprojekt med fokus på människan och cirkuläritet.

Vi utvecklar hållbara stadsrum

På AMF Fastigheter är vi lika måna om vad som finns i husen som vad som sker mellan dem. Vi ser till helheten och skapar hela kvarter som lyfter både staden och människorna som lever och arbetar i våra områden.

 

Genom att utveckla handelsplatser och arbetsplatser, men även hotell, matdestinationer och service, bidrar vi till stadens attraktionskraft och människors välmående. Tillsammans med retailers, krögare, hyresgäster, staden och andra samarbetspartners skapar vi hållbara och inspirerande stadsrum med handel, gator och stråk.

Hållbarhet är vår gröna tråd

På AMF Fastigheter går hållbarhet som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Vi vill möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus. Vårt klimatavtryck ligger högst upp på agendan och våra klimatmål är tydliga och skarpa.

 

Till år 2030 ska våra direkta utsläpp av koldioxid minska med 100 procent och de indirekta utsläppen ska minska med 67 procent.

 

För att nå de högt ställda målen behöver vi tänka nytt och hitta smarta lösningar.

Klimatneutrala innerväggar AMF Fastigheter
Klimatneutrala innerväggar sänker klimatavtrycket vid lokalanpassning.
Jakobsbergsgatan 24 entré i Moodkvarteret
Jakobsbergsgatan 24 är en ombyggnation med lågt klimatavtryck.
Loungeyta i lokal i Femte Hötorgshuset

Våra kontor ligger i eftertraktade lägen i Stockholm och Sundbyberg. Med fokus på hållbarhet och långsiktig kvalitet, skapar vi miljöer och sammanhang som får dina medarbetare att trivas, mötas och prestera på topp. Nära kommunikationer, service och nöjen på platser där människor vill vara. Vi brukar säga att vi utrustat våra lokaler med extra allt. För det är det som får våra hyresgäster att kunna ge allt.

Mittgången i Gallerian

AMF Fastigheter äger och förvaltar några av Stockholms populäraste handelsplatser. Det är vi som står bakom Gallerian, Mood Stockholm, Fältöversten, Ringen Centrum och Västermalmsgallerian. Vi är i och med det en av landets största retailvärdar och erbjuder retailytor med bästa lägen i alla Stockholms stadsdelar. Om du letar efter en mer flexibel retailyta kan du dra maximala fördelar av en kortare periods butiksetablering med hjälp av våra pop up och pop up activation ytor.

Mood kvarteret

Vår årsberättelse berättar om viktiga händelser under året och om vårt viktiga hållbarhetsarbete. Under 2023 gjorde vi Nordens största fastighetsaffär, började rekrytera på ett nytt sätt och sökte efter förmågor, vi fick anpassa oss till en ny ekonomisk verklighet och stora projekt som utvecklingen av Marievik och Jakobsbergsgatan 24 tog verkligen fart.

Läs AMF Fastigheters uppförandekod

Läs AMFs uppförandekod för leverantörer

Korta fakta

  • VD: Thomas Erséus
  • Antal anställda: cirka 140 personer
  • Totalt fastighetsvärde: cirka 78 miljarder kronor
  • Totalt 639 000 kvm uthyrbar yta
  • Kända fastigheter: Urban Escape Stockholm, Mood, Gallerian, Femte Hötorgshuset, Västermalmsgallerian, Fältöversten, Ringen