Under pandemin har möjligheten att träffas fysiskt begränsats. På AMF Fastigheter har detta i sin tur utmanat den starka kulturen, ledarskapet och utvecklingen av ny kompetens, något som blev tydligt i årets medarbetarundersökning, Vår röst.

– Den största insikten från undersökningen är att det varit svårt för våra nya kompisar att komma in i gemenskapen när mycket sker digitalt. Vi har en kulturskuld att arbeta i kapp och nästa år kommer vi därför att lägga mycket
tid på vårt kulturarbete, säger Helena Molinero och tillägger:

– Det som däremot stärkts under året som vi ser i Vår röst är ledarskapet och den interna kommunikationen, vilket är ett tydligt bevis på ett närvarande ledarskap och att nya forum för informationsutbyte fungerar.

Under 2021 har AMF Fastigheter tagit fram nya arbetssätt och ett nytt sätt att se på ledarskap.

– Vi har under året arbetat med att ”vända på pyramiden”, något vi absolut
inte är klara med men resan har startat. Beslut, information och möten initieras från dem som är närmast kund eller som har den bästa kompetensen. Det har skapat ett mer transparent arbetssätt och är ett sätt att involvera fler medarbetare i arbetsprocessen.Vi litar på allas kompetens och ser att det gynnar företaget, säger Helena Molinero.

Ett konkret exempel där företaget har fått positiv respons kopplat till det nya
arbetssättet är i rekryteringsprocessen där involveringen är hög.

– Det interna ambassadörskapet är viktigt och får därför ta en stor plats i vår rekryteringsprocess. Jag upplever att utrymmet som ges internt är uppskattat både av oss själva och av dem som söker jobb hos oss. Samtidigt har det visat sig ge bra resultat. Ju fler som varit delaktiga i processen, desto mer träffsäkra har vi blivit i vår rekrytering, konstaterar Helena Molinero.

När det gäller kompetensförsörjning värnar AMF Fastigheter alltid om att söka en bredd i kompetensen, och gärna med nya perspektiv. Ett exempel är företagets nystartade traineeprogram för fastighetstekniker, ett initiativ med målet att bygga viktig kompetens och bredda yrkesgruppen.

– Vi söker gärna efter kompetens med annan bakgrund som kan utmana oss och som får oss att lära nytt. Samtidigt behöver vi utveckla den kompetens vi redan har inom företaget för att kunna möta de förändringar som sker i omvärlden, vilket vi bland annat gör via Vår akademi.

Sedan några år tillbaka bedriver AMF Fastigheter serviceanmälan i egen regi. På så sätt har företaget kommit närmare kundmötet, något som tagits emot positivt av hyresgästerna, enligt de årliga undersökningarna Kundens röst och Vår röst.

Det senaste året har HR tillsammans med vd haft en dialog med nya och befintliga hyresgäster för att lyssna in deras framtida syn på och behov kring framtidens arbetsplats. För att följa utvecklingen i omvärlden och för att fortsätta vara en relevant partner för sina hyresgäster och besökare på handelsplatserna genomförde AMF Fastigheter under året vissa anpassningar i organisationen.

– Vi vill äga kundmötet för att vara nära och lyssna in. Det gör vi för att snabbt kunna möta våra kunders behov och ändrade beteenden, vilket också speglar sig i organisationsförändringar, kompetensutveckling och hur vi bygger våra team, avslutar Helena Molinero.