Bolagsledning

Marie Barkman, Vice Vd Ekonomi- och stabschef
072-531 47 14
Jenny Nilsson, Vd-assistent
072-527 12 88
Mats Efraimsson, Chefsjurist
08-600 68 98
Magnus Behrenfeldt, chef Stadsutveckling
070-287 18 19
Fredrik Ronvall, Chef Fastighetsinvesteringar
073-037 37 39