Bolagsledning

Thomas Erséus, Vd
Nås via kundtjänst
Marie Barkman, Vice Vd Ekonomi- och stabschef
072-531 47 14
Magnus Behrenfeldt, Chef Stadsutveckling
070-287 18 19
Fredrik Ronvall, Chef Fastighetsinvesteringar
073-037 37 39
Johan Lindskog, Projektutvecklingschef
076- 113 21 70
Per Strömblad, Chefsjurist
Nås via kundtjänst
Anna Thelander, Marknad & Kommunikationschef
070-297 06 06