Vi önskar att du som leverantör skickar fakturan som e-fakturafil, i andra hand som pdf-faktura.
Alla fakturor som skickas till oss ska ställas till den gemensamma fakturaadressen och innehålla fastighetsbolag, fastighetsnummer samt ”Er referens”.
Om någon uppgift saknas kommer fakturan tyvärr returneras.

xx bolag AB
c/o AMF Fastigheter AB
Fastighet xx
113 88 Stockholm

Er referens ska se ut som något av nedan alternativ;

  • Alternativ 1: Er referens: 1699901
  • Alternativ 2: Er referens: Annan av Beställaren angiven referens tex Media
  • Alternativ 3: Er referens: Anders Andersson

E-faktura

E-fakturafilen ska gå till Pagero enligt instruktion från info@pagero.com.

Pdf-faktura

Som leverantör har du också möjlighet att skicka dina fakturor till AMF Fastigheter som pdf-fil på fakturafastigheter@amffastigheter.se. Kom ihåg att det inte går att skicka med bilagor tillsammans med pdf-fakturor samt att påminnelser för fakturor behöver skickas i pappersformat (använd inte e-postadressen):

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt fastighetsbolag

För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs till rätt bolag. Om du är osäker, öppna bolagslistan nedan och sök upp den fastighet som arbetet avsett.

Excel med faktureringsadresser