I rollen som projektledare leder du flera projekt samtidigt och du rör dig obehindrat mellan strategisk/taktisk nivå samtidigt som du hanterar operativa frågeställningar. Projekten du arbetar med syftar mestadels till att införa ny teknik i molnet samt förändring och utveckling i flera av AMF Fastigheters system. Utifrån din plattform som projekt- och förändringsledare spelar du en viktig roll för AMF Fastigheters fortsatta IT-utveckling.

Du tillhör ett team på fyra medarbetare och rapporterar till IT-chefen. Teamet agerar som beställarfunktion och arbetar tillsammans för att säkerställa att vår fortsatta IT-utveckling går i linje med företagets affärsplaner och strategier. Vår framgång bygger på att vi förstår verksamhetens behov och utmaningar och på ett pedagogiskt sätt kan förklara för användarna hur våra IT-lösningar stödjer oss i vår vardag.

Läs mer om tjänsten och sök den på vår rekryteringssajt

Sista ansökningsdag är 16 augusti.