På AMF Fastigheter skapar vi stadsrum där människor vill vara. Det innebär att vi har mycket mer än våra fastigheter för ögonen, vi ser även till helheten och skapar hela kvarter som lyfter staden. Vi ser oss ständigt om efter nya möjligheter att utveckla både staden, samarbeten med andra och oss själva. Hos oss får du chansen att vara med om spännande stadsutvecklingsprojekt som påverkar oss alla som bor, jobbar, handlar och lever i staden.

Som kommunikationsansvarig hos oss är du motorn i den proaktiva kommunikationen, den som ser möjligheter och identifierar berättelser som väcker intresse och bygger förtroende för AMF Fastigheter som bolag. Du ansvarar för att utveckla och driva kommunikation som hjälper oss att förverkliga vår affärsstrategi. Vi värdesätter förmågan att kunna koppla budskapen till ett större sammanhang och bland annat visa hur AMF Fastigheter bidrar till stadens utveckling. 

Du har ett nära samarbete med AMF Fastigheters presschef, Public Affairs-ansvarig samt övriga marknads- och kommunikationskollegor, talespersoner, affärstödjande funktioner och verksamheten. Du har ett teamledaransvar för kommunikationsgruppen som består av totalt tre medarbetare.

Arbetsuppgifter

Bland dina arbetsuppgifter ingår att: 

Ta fram budskapsplattformar och Q&A i prioriterade och affärskritiska frågor som stadsutveckling, arbetsliv och kontor, bottenvåningar och handel samt hållbarhet. Ansvarig för talesmannastruktur och kommunikationsplan. 

Ansvara för kommunikationen i stadsutvecklingsprojekt, inkl. framtagning av kommunikationsplan och budskapsplattformar för projekten. 

Vara ett stöd till den egna verksamheten vad gäller den proaktiva kommunikationen, ex. vid mediarelationer, framtagning av talepunkter och coachning inför framträdanden och intervjuer.

Som teamledare stötta med samordning, uppföljning och beredskapsplanering.

Budgetansvar. 

Vi samarbetar med Insight Competence i den här rekryteringen, läs mer om tjänsten på deras hemsida