Som marknadsansvarig hos oss ansvarar du för att positionera området som en attraktiv plats för befintliga och potentiella hyresgäster inom kontor och handel, samt att driva trafik till handelsplatsen och kvarteret runtomkring. Du arbetar insiktsdrivet och utvärderar kontinuerligt nya möjligheter att aktivera varumärket och driva trafik till platsen. På bolagsnivå och tillsammans med resten av teamet inom marknad– och kommunikation, verkar du för att utveckla effektiv marknadskommunikation i linje med bolagets affärsstrategier, företagskultur och målsättningar. Du arbetar nära centrumteamet för att säkerställa bästa möjliga upplevelse för konsument och affärsmöjligheter för våra hyresgäster.

Du rapporterar till marknads- och kommunikationschef och arbetar dagligen nära marknadsområdes- och centrumteamen.  Placering är i våra fina lokaler mitt i city, men du tillbringar även mycket tid på respektive handelsplats och våra lokalkontor på Söder och Västermalm.

Du ansvarar för att;

  • Utveckla och se till att varumärkesplattform- och identitet efterlevs
  • Årligen ta fram marknads-och kommunikationsplan
  • Genomföra trafikdrivande, positionerande och relationsbyggande marknadsaktiviteter
  • Följa upp marknadsaktiviteter och varumärkets långsiktiga utveckling
  • Löpande kommunicera med hyresgäster avseende marknads- och kommunikationsaktiviteter.       
  • Ta fram säljstödjande material  
  • Delta i och/eller driva bolagsövergipande projekt   

Läs mer och sök tjänsten på vår rekryteringssajt, sista ansökningsdatum 4 augusti.