På AMF Fastigheter jobbar vi med mer än bara fastigheter. Vår vision är att skapa stadsrum där människor vill vara. Det innebär att vi har mycket mer än våra fastigheter för ögonen, vi ser även till helheten och skapar hela kvarter som lyfter staden. Vi ser oss ständigt om efter nya möjligheter att utveckla både staden, samarbeten med andra och oss själva. Genom att jobba med oss får du chansen att vara med om spännande stadsutvecklingsprojekt som påverkar oss alla som bor, jobbar, handlar och lever i staden.

I rollen som senior controller är du en viktig del i att driva arbetet inom controllergruppen där dina uppgifter bland annat kommer att vara arbete med uppföljning och kvalitetskontroll av budget och prognoser samt utfallet för en del av vårt fastighetsbestånd. Du har en helhetssyn och praktiska färdigheter inom fastighetsekonomi med en god grund i underliggande redovisning.

Du tillhör ekonomiavdelningen och rapporterar till ekonomichefen. Du arbetar i nära samarbete med dina 13 kollegor på avdelningen och har en tät kontakt med vår förvaltning.

Dina arbetsuppgifter

Som controller kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:

 • Ansvara för uppföljning, analys och styrning av utfallet på såväl fastighetsnivå som delar av beståndet
 • Delaktig i och drivande i arbetet med upprättande av budget och prognoser
 • Simulering av intäkter
 • Granskning och uppföljning av investeringar och pågående projekt
 • Bevaka och följa upp avseende lönsamhet och fastställda affärsplaner
 • Ansvara för delar av uppföljning och rapportering av ekonomiska mål
 • Delta i utvecklingsarbeten gällande företagets ekonomiska rutiner och processer
 • Vara ett stöd och bollplank till förvaltningen utifrån ett ekonomiskt perspektiv
 • Delaktig i arbetet med fastighetstaxering om kompetens föreligger
 • Viss systemförvaltning och systemunderhåll
 • Ad-hoc utredningar

Läs mer om tjänsten och sök den på vår rekryteringssajt

Sista ansökningsdag 31 augusti.