På AMF Fastigheter försöker vi alltid utmana oss själva och göra annorlunda. På så sätt utvecklas vi både som företag och som individer. För att lyckas, och landa rätt i det vi väljer att göra, tror vi att det är viktigt att lyssna. Det är värdefullt med input utifrån, därför söker vi nya talanger som tillsammans med oss kan och vill utveckla både sig själva och vår affär. 

Vårt traineeprogram är ett tillfälle för oss båda att lära känna varandra. Programmet är 12 månader långt där du och två ytterligare traineer får möjlighet att lära känna AMF Fastigheter genom praktik, obligatoriska utbildningar och en förståelse för vår företagskultur. Vi hoppas i vår tur att du genom engagemang och nyfikenhet tar dig an uppgiften och visar så mycket som möjligt av dig själv. Vi följer löpande upp hur det går och känns. Efter avslutat traineeprogram kan det eventuell övergå till en tillsvidareanställning som fastighetstekniker.  

Som fastighetstekniker hos oss på AMF Fastigheter ansvarar du för inre och yttre skötsel av fastigheten. Du genomför drift och underhåll av fastighetens alla tekniska system, utför mindre reparationer och agerar som beställare. Tillsammans med en teknisk förvaltare och övrig driftpersonal ser du till att fastighetens tekniska system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.