VD: Thomas Erséus

Fastigheter: Kontor och handelsplatser i Stockholms city, Stockholms innerstad, Sundbyberg, Marievik.

Uthyrningsbar yta: 33 fastigheter om totalt ca 614 000 kvm.

Kontor 70 %
Retail 18 %
Övrigt 12 %

Marknadsvärde fastighetsbestånd: Värdet av förvaltat fastighetsbestånd har idag ett marknadsvärde om ca 76,7 miljarder kronor.

Hyresintäkter: Ca 3 miljarder kr

Antal anställda: Ca 130 personer

Kända fastigheter: Urban Escape Stockholm, MOOD Stockholm, Gallerian, femte Hötorgshuset, Västermalmsgallerian, Fältöversten, Ringen

Ägare: AMF Fastigheter är ett dotterbolag till AMF Tjänstepension AB. Mer information om AMF och pensioner hittar du på amf.se.