VD: Mats Hederos

Fastigheter: Kontor och handelsplatser i Stockholms city, Stockholms innerstad, Sundbyberg, Marievik.

Uthyrningsbar yta: 39 fastigheter om totalt ca 724 000 kvm.

Kontor 77 %
Retail 17 %
Övrigt 6 %

Marknadsvärde fastighetsbestånd: Värdet av förvaltat fastighetsbestånd har idag ett marknadsvärde om drygt 63 miljarder kronor.

Hyresintäkter: Ca 2 miljarder kr

Antal anställda: Ca 100 personer

Kända fastigheter: Urban Escape Stockholm, MOOD Stockholm, Gallerian, femte Hötorgshuset, Västermalmsgallerian, Fältöversten, Ringen

Ägare: AMF Fastigheter är ett dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB. Mer information om AMF och pensioner hittar du på amf.se.