Allt fler människor i världen bor i städer, och människors liv utspelar sig till stor del i stadsrum. Beroende på platsernas utformning ges möjlighet att leva mer eller mindre hälsosamt. Men hur skapar vi stadsdelar som främjar detta 

Jana Becker, senior arkitekt på Equator, har arbetat som samordnande arkitekt i Marievik sedan 2011. I uppdraget ingår bland annat att samordna planeringen av utemiljön.  

Det är väldigt inspirerande att verka som arkitekt och kunna påverka livskvaliteten i rum där människor vistasDet finns en mängd aspekter som samverkar eller motverkar hälso- och jämlikhetsaspekter i stadsrum. Som arkitekt behöver man ständigt utveckla, informera och utbilda sig själv och sin omgivning att god form skapar möjligheter för en bättre värld. Det är både roligt och utmanande.  

Visionerna för Marievik är många. Gatumiljöerna ska förvandlas och husens bottenvåningar fyllas med butiker, restauranger och service. Fler parker och grönområden planeras och bostäderna ska bli fler. Området ska möta behoven från olika grupper - barn, ungdomar och äldre, arbetande, boende och besökare. Alla ska kunna hitta sin favoritplats.  

En av de häftigaste delarna i visionen är kajen, som kommer att bli fantastisk. Där planeras för en badplats med tre stora bassänger som ska vara tillgängliga och öppna för alla. För att främja kulturlivet i området planeras även för en öppen scen. Det ska finnas platser att samlas på i Marievik, med aktiv rörelse dit människor dras. Folk tycker om att titta på folk! 

I Marievik ska gaturummen tillhöra gångtrafikanterna istället för bilarna. Visionen är att Marievik ska bli ett så kallat gångfartsområde  

Gator som utformas för gångtrafikanter stödjer människors promenerande och därigenom hälsa. Cyklister är välkomna och det ska vara enkelt att cykla, men inte på bekostnad av en osäker miljö för gångtrafikanter. Det skapar en helt annan miljö, som människorna äger.