Annelie och Karina säger att det ännu är för tidigt att uttala sig om vilka konsekvenser pandemin kan få  handeln på lång sikt, men att vi redan nu kan se att den både har snabbat på den befintliga utvecklingen och banat väg för nya kundbeteenden.  

Nya kundbeteenden under en annorlunda vår

”De förändrade konsumtionsmönstren som följde under våren faller in under kategorierna hurvad och var vi handlade. Den äldre åldersgruppen började handla digitalt och ser ut att fortsätta med det, både av bekvämlighetsskäl och försiktighetsskäl, då de ju fortsatt är en riskgrupp”, berättar Karina. Hon fortsätter: ”Förr ville vi konsumenter inte gärna köa i butik av praktiska skäl, under våren ville vi det inte för att det kunde kännas obehagligt med hänsyn till smittorisken 

Annelie: Den fysiska handels utmaningar bestod före pandemin av bland annat en växande e-handel och ett ökat hållbarhetstänk bland konsumenter. Dessa utmaningar intensifierades under pandemin. E-handeln bröt ny mark och fann nya målgrupper”.  

Under våren upplevde vi också en uppgång av stödköp eller en slags aktivistshopping. 
Dagens konsumenter blir alltmer medvetna i sina köp, det gäller inte enbart hållbarhet utan bottnar även i en vilja att behålla lokala handlare och restauranger. Konsumenter blir allt mer varse att man får den handel man förtjänar”, berättar Karina. 

Kombinationen hemmajobb, hälsofokus och hållbarhetsfokus bidrog till att shoppingen under våren mer riktades in på hem och hälsamindre på kontorsklädsel och allt som förknippas med stora festar och bjudningar.  

Om detta konsumentbeteende blir varaktigt återstår att se, vi kan komma att se ett uppdämt behov av att resa, umgås och gå på fest”, säger Annelie.    

Termen revenge shopping myntades för att beskriva just det kundbeteendet och har sitt ursprung i Kina som var först ut med att häva restriktionerna efter en period av nedstängning 

Kundnära tjänster utvecklas i pandemins spår

Som en följd av pandemin har vi också upplevt en mängd nya, kreativa tjänster för att möta nya konsumentbeteendenHandelsplatser har till exempel varit snabba  att lansera en kostnadsfri hemleveranstjänst för att möjliggöra för riskgrupper att handla utan att behöva besöka handelsplatsen fysisktEtt annat exempel är MOOD Stockholm som lanserade live videoshopping under sommaren som ett sätt att inspirera och interagera med sina kunder oavsett var de befann sig, på handelsplatsen eller i hängmattan under semestern.  

Det var ett bra sätt att öka tillgängligheten för konsumenterna och samtidigt öka räckvidden för butikerna, säger Annelie.  

Även live videoshopping har sitt ursprung i Kina och lanserades som ett svar på en annan pandemi, sars. Idag står liveshoppingen för en tiondel av den kinesiska e-handeln. Tekniken har också bidragit till att öka känslan av trygghet i handeln, bland annat vad det gäller transaktioner 

Under våren har antalet kontaktlösa betalningar ökat, bland annat swish och blippning av kort som kräver minimal fysisk hantering. Detta går helt i linje med en övergripande trend som vi ser i samhället, att teknologin hjälper oss att undvika smittspridning. Det kan bli ett bestående arv efter pandemin, berättar Karina och fortsätter:   

En annan viktig utveckling som pandemin har drivit på är att den fysiska och den digitala handeln har tagit ett steg närmare varandra. Det ser vi bland annat genom en högre konvertering i butik, eftersom konsumenter i högre utsträckning redan har gjort sin research online 

USA har man myntat begreppet ”intent-shopping” för att beskriva detta beteende, att allt fler kunder har fattat sitt köpbeslut redan innan de kliver in i butiken och således lägger mindre tid på att titta runt.  

I takt med att fler människor återvänder till stadsrummet igen börjar den fysiska handeln försiktigt att återhämta sig och framtidstron bland handlare har tilltagit något från vårens nivåer.  

Det är viktigt att komma ihåg att pandemin har accelererat och förstärkt en redan pågående förändring inom handeln. Många verksamheter har det fortsatt svårt. En positiv effekt är dock att kreativiteten har tilltagit som en följd av pandemin. I kris ställs inte sällan innovationskraften på sin spets och driver fram nya spännande lösningar. Utvecklingen går rekordsnabbt nu och jag är övertygad om att vi har en spännande tid framför oss", avslutar Annelie.