Under utvecklingen av MOOD Stockholm fick galleriet Andréhn-Schiptjenko i uppdrag av AMF Fastigheter att ansvara för den konstnärliga gestaltningen. Syftet var att skapa identitet till platsen, och istället för ett komplement i slutskedet skulle konsten vara tydliga monument med koppling till omgivningen. Verket vid korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan heter Pretty Vacant och har skapats av Cajsa von Zeipel.

”Det finns väldigt många monument och statyer över män, men väldigt få som föreställer unga tjejer. Här får en ung tjej stå och hålla hela byggnaden på sina axlar, likt Atlas. Hon är skör och bräcklig men samtidigt väldigt stark”, säger Marina Schiptjenko som äger Andréhn-Schiptjenko tillsammans med Ciléne Andréhn

Konsten i MOOD Stockholm

Förutom Pretty Vacant av Cajsa von Zeipel så finns ytterligare tre konstverk i MOOD Stockholm. I taket vid hörnet Norrlandsgatan/Mäster Samuelsgatan hittar vi LED-installationen Liquid Sky av Peter Hagdahl. Med inspiration från barockens takmålningar suddar den ut gränsen mellan ute och inne. Grafiken är interaktiv och styrs av vad som pågår inne i gallerian.

Kanske har du lagt märke till kopparrören som slingrar sig som en växt på fasaden mot Jakobsbergsgatan, och vidare in i fastigheten. Skulpturen Thought Form (Metal, Water) av Katarina Löfström leker med vattnets infrastruktur och påminner oss om något vi tar för givet – färskt vatten.

Shopping Beyond Shopping Beyond Shopping av Arvid Wretman består av två delar, en ljuslåda och en väggmålning. Inspirerade av reklam, graffiti och street art bidrar verken till att skapa känslan av ett torg.

Varför behövs konst på offentliga platser?

”Konst i stadsrummet betyder kanske omedvetet väldigt mycket. Den har ingen direkt funktion utan ger oss andra värden, till nytta för våra hjärnor till exempel. Konsten är långsam, den ska inte sälja något till dig. Människor behöver mer av det långsamma idag”, fortsätter Marina Schiptjenko.

Vad tror du att konsten tillför MOOD Stockholm?
Konsten bidrar till känslan att det inte bara är en plats där du ska in och handla utan att du ska dröja kvar, kanske äta och dricka och prata med någon. Det tror jag att konsten är med och bygger, känslan att detta är en plats dit man är välkommen att vara som människor och inte bara som konsumenter.”

Läs mer om andra konstsatsningar i puffarna till höger.

Tack Marina Schiptjenko för att du ville dela med dig.