Även om människor långsamt börjar komma tillbaka till både stadsrummet och arbetsplatsen igen har vi ännu inte återgått till arbetslivet som vi kände det före coronaviruset. Vilka långsiktiga konsekvenser pandemin får och om några av de beteendeförändringar som följt i pandemins spår blir varaktiga återstår att se. Något som däremot är tydligt; frågan om kontorets roll är högaktuell. 

Vi fångade två medarbetare på AMF Fastigheter med närhet till frågan; Per Helgesson, marknadsområdeschef Söder, som har tät kontakt med våra hyresgäster, samt Annelie Gullström, ansvarig för Nya Affärer och Innovation, vår framtidsspanare. 

Kontoret under pandemin 

Innan pandemin jobbade drygt 10 procent hemifrån ca 0,5-1 dag i veckan. Under pandemin jobbade över 70 procent från hemmet i någon månVad det nya normala kommer att bli efter pandemin är för tidigt att säga, men en sak är säker, acceptansen för att jobba hemifrån har ökat,” säger AnnelieFokus framöver kommer att handla om HUR vi arbetar samt att det kommer att bli mer individanpassat. Exakt hur arbetsmiljö och samarbete kommer att se ut får vi nog testa oss fram till. 

Per instämmer i att alla företag just nu försöker att navigera sig framåtoch att det fortfarande är för tidigt att dra några slutsatser om hur omställningen påverkar den egna organisationen. Men jag har fortfarande inte mött någon som har ändrat synen på om ett kontor behövs. Alla är överens om det behövs för att skapa kultur, locka talanger och behålla duktiga medarbetare men självklart förändras en del aspekter, inte minst lägger fler vikt vid utbyte och samvaro, fortsätter Per.  

Mer eller mindre? 

I nuläget upplevs inte att ytbehovet bland kontorshyresgäster, varken befintliga eller potentiella, i det egna fastighetsbeståndet har förändrats till följd av pandemin.  

Man ska ha respekt för att det tar tid att förändra sitt kontor eller arbetssätt i en större omfattning. Företag vet inte om de kommer att växa eller krympa och därmed hur stora ytor de behöver”, säger Per.  

Annelie tillägger att det även finns en paradox att ta hänsyn till när det kommer till behov av yta. ”Visst kan det spontant vara så att många tänker att vi behöver något mindre yta när fler jobbar hemifrån. Å andra sidan visar studier nu att vi helst vill ha större konferensrum, distans mellan skrivborden och större ytor för kreativitet, innovation och inte minst socialt umgänge”, förklarar Annelie. Många hävdar att säkerhetstänket med social distansering är något som kommer att sitta kvar. Covid-19 har blivit som ett litet ärr, den stora frågan som få idag har svar på, är hur djupt det ärret kommer att bli. 

Annelie menar att kontor, precis som handeln, har börjat forma om syftet med själva platsenDetta är en utveckling som har pågått under en längre tid men som har accelererat till följd av pandemin. Vi går från arbetsplats till mötesplatsKontorets roll som kulturbärare känns viktigare än någonsin, men bilden är naturligtvis inte ensidig och utvecklingen kommer sannolikt att se olika ut för olika branscher. Vi kommer säkert att se nya innovativa koncept och affärsmodeller växa fram inom områden som coworkingflexplatser eller att hyra kontor ”per timme. Flexibiliteten både på kontoret och på individnivå kommer sannolikt att vara nyckeln till framtidens arbetsplats”, tror Annelie. 

Både Per och Annelie instämmer i det som många andra har uppmärksammat; eftersom digitala möten kan genomföras på kortare tid kan arbete vara mer effektivt på distans, men kreativiteten, spontaniteten och möten där vi behöver läsa av en annan människa är svårare att ta digitalt. Det talar ännu mer för idéen att kontoret framöver kommer bli den mötesplats som vi i hemmajobbandets tider saknar.