Vi strävar att efter förmåga bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling i linje med dessa mål. Följande målområden är de som vi aktivt arbetar med och som vårt hållbarhetsarbete främst bidrar till:

 • jämställdhet (mål 5)
 • hållbar energi för alla (mål 7)
 • hållbara städer och samhällen (mål 11)
 • hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Vi ser också att vi är med och bidrar till följande mål, då de ligger med som basen i vår verksamhet:

 • hälsa och välbefinnande (mål 3)
 • god utbildning för alla (mål 4)
 • rent vatten och sanitet (mål 6)
 • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • minskad ojämlikhet (mål 10)
 • bekämpa klimatförändringen (mål 13)
 • fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)
 • genomförande och globalt partnerskap (mål 17).