AMF Fastigheter har hela sin verksamhet förlagd till Stockholm och Sundbyberg. Och det är förstås ingen slump.
– Vi vill vara där vi bedömer att värdetillväxten kommer att vara bäst över tid, berättar Mats. Vi bygger kluster för att långsiktigt utveckla staden och vi vill ligga centralt i närheten av spårbunden trafik, gärna där flera linjer möts. Det är bra både affärsmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Från B- till A-läge

Omvandlingen av Salénhuset är ett tydligt exempel.
– När H&M flyttade blev stora lokaler lediga, och när vi skulle hitta nya hyresgäster märkte vi att det var svårt. Man ville inte arbeta i det här området, trots att det låg hundra meter från Hamngatan. Vi visste att en viktig del i att skapa attraktiva och trygga gatumiljöer är att levandegöra bottenplanen, så det var något vi tog fasta på när vi utvecklade MOOD Stockholm. Och det visade sig ganska snart att vi hade tänkt rätt.

Nytt liv för Brunkebergstorg

I slutet av 2011 uppstod ett liknande läge när Swedbank sa upp sig från lokalerna vid Brunkebergstorg. Och om Salénhuset betraktats som ett B-läge, så var Brunkebergstorg närmast ett C-läge. Det var väldigt svårt att hitta hyresgäster.
– Men med lärdomarna och erfarenheten från MOODprojektet, så kände vi ändå att det här kunde bli något bra. En tanke som tidigt dök upp var att satsa på hotell. Numera har de inte bara funktionen som övernattningsplatser, utan kan även fungera som kontor, mötesplatser och restauranger – och har dessutom öppet dygnet runt. Efter en grundlig genomgång blev det till slut Petter Stordalen som fick förtroendet.
– Han förstod att det viktiga för oss var att utveckla stadsdelen, och hade själv ambitionen att skapa något som överträffade det han tidigare gjort. Resultatet blev At Six och Hobo, två helt fristående koncept. Nu har synen på Brunkebergstorg blivit en annan. Platsen har blivit mycket tryggare och det finns ett stort intresse för att sitta här.

Smarta transporter

Att bygga mitt i stan har varit en stor logistisk utmaning.
– Urban Escape är ju ett enormt bygge med 1 500 byggarbetare. Projektet bygger på att de olika entreprenörerna måste samarbeta och köpa hissar och byggställningar från en och samma aktör. Tack vare samlagringen i Sätra har vi också fått ner transporterna till city med 82 procent. Även energiförbrukningen har reducerats kraftigt.

Energifrågan är generellt viktig för er?
– Ja, det har varit ett grundligt och systematiskt arbete för att få ner förbrukningen av värme, kyla och el. Nu har vi i mångt och mycket en väldigt bra energiförbrukning – även i gamla hus. Det är en sak när man bygger ett nytt hus, men att få till en effektiv förändring i äldre byggnader är en stor utmaning.

Stolthet bland medarbetarna

AMF Fastigheter skiljer sig från många andra företag, eftersom all vinst går till AMFs sparare. Och Mats tror att många medarbetare är stolta över att vara med och bidra.

Vad är du själv mest stolt över?
– Att vi arbetar både för våra pensionärer och för att utveckla Stockholms stad. Vi ser till att fyra miljoner människor får bättre pensioner, och det är ett samhällsändamål i sig. Att få samhällsnytta att bli ekonomiskt gångbart, det tycker jag är väldigt starkt.