Fastigheten Marievik 26 uppfördes åren 2000-2001 och kallas "Milleniumhuset". Den har moderna lokaler och ett centralt läge i området Fastigheten består till cirka 90 procent av kontorslokaler och inrymmer garage i två plan. I bottenvåningen finns affärslokaler, kemtvätt, frisör, restauranger och ett gym.

Omgivningen runt fastigheten

Kring fastigheterna i Marievik i Liljeholmen finns det ett brett utbud av närservice. På promenadavstånd återfinns Liljeholmstorget med flertalet butiker, restauranger och service, och på andra sidan Liljeholmsbron, även det på promenadavstånd, ligger Hornstull.

Stockholms Stad har visat ett starkt intresse för att binda samman Marievik med innerstaden, och det pågår ett arbete med att se över detaljplanen. Den nuvarande detaljplanen möjliggör till exempel nästan endast industri vilket inte stämmer med nuvarande användning. Ambitionen är att utforma en ny detaljplan som möjliggör både kontorsfastigheter och bostäder. AMF Fastigheter arbetar tillsammans med staden och övriga fastighetsägare för att skapa en levande blandstad med arbetsplatser, bostäder, restauranger och service.

Kommunikationer

Marievik ligger strategiskt utanför Stockholms biltullar, nära Essingeleden och Södra Länken. Närmaste tunnelbanestation är Liljeholmen, som också är en strategisk knutpunkt för bussar och tvärbana. I Årstaberg finns en pendeltågstation i direkt anslutning till hållplatser för buss och tvärbana. Att resa kommunalt till Stockholms City tar endast 15 minuter.

Parkering

I fastigheten finns ett garage med cirka 300 platser som drivs av parkeringsbolaget Apcoa. Här finns det möjlighet till både kort- och långtidsparkering. Cykelparkering finns i två låsbara utrymmen i garaget.

Miljö

Energi, byggvaror och installationer i fastigheter har stor påverkan på miljön. Därför har vi på AMF Fastigheter ett självklart ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det gör vi genom att arbeta för effektivare energianvändning, kloka materialval, förbättrad inomhusmiljö och miljöanpassad avfallshantering. Våra elinköp är alltid märkta Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla.

Fastighetsservice

På AMF Fastigheter har vi vår egen driftpersonal, och varje fastighet har sitt eget team. Våra fastighetstekniker finns regelbundet på plats och som hyresgäst kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med ditt fastighetsteam. Läs mer om vad som gäller för denna fastighet på hyresgästsidan.