Trumman 2 är en del av Stockholmsverken, ett klassiskt industrikvarter som håller på att omvandlas till en kreativ plats.

AMF Fastigheter omvandlar det klassiska industrikvarteret Stockholmsverken och låter det nya och gamla Söder mötas. Industrihistoria förenas med 20.000 kvadratmeter modern kontorsyta. Genom en spännande mix av hyresgäster och varsam uppdatering av den historiska miljön bidrar AMF Fastigheter och till Söders utveckling. Stockholmsverken är ett kvarter att både jobba och umgås i. Fastigheten är miljöcertifierad och består till största delen av kontor. Den totala ytan uppgår till 19.676 kvm exklusive garage.

Omgivningen runt fastigheten

I Stockholmsverken blir du granne med arkitektbyråer och Stockholm Design District. I närheten finns ett kluster av internationella spelinnovatörer som Paradox Interactive, Fatshark och Dice. Södermalms livliga krogliv är också en del av miljön kring Stockholmsverken.

Kommunikationer

Öppnandet av Citybanan sommaren 2017 innebar stor förbättring av kommunikationerna. Tre minuter med pendeltåg in till Stockholms central, åtta minuter till Odenplan, tunnelbana och bussar. Företag i området vittnar om att den välutbyggda kollektivtrafiken spelar stor roll för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Historik

Fastigheten Trumman 2 består av en nybyggd del och två äldre kulturhistoriskt intressanta byggnader. Här tillverkade Luth och Roséns Elektriska aktiebolag mekaniska och elektriska maskiner fram till mitten av 1960-talet. Den moderna delen utgörs av en byggnad uppförd 1990-1991. I samband med nybyggnationen genomgick de äldre byggnaderna en varsam renovering och modernisering. Därefter har ytterligare moderniseringar skett av de kulturhistoriskt intressanta husen.

Miljö

Energi, byggvaror och installationer i fastigheter har stor påverkan på miljön. Därför har vi på AMF Fastigheter ett självklart ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det gör vi genom att arbeta för effektivare energianvändning, kloka materialval, förbättrad inomhusmiljö och miljöanpassad avfallshantering. Våra elinköp är alltid märkta Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla.

Fastighetsservice

På AMF Fastigheter har vi vår egen driftpersonal, och varje fastighet har sitt eget team. Våra fastighetstekniker finns regelbundet på plats och som hyresgäst kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med ditt fastighetsteam. Läs mer om vad som gäller för denna fastighet på hyresgästsidan.