Befintligt hus rivs och ersätts av en helt ny byggnad. Här ryms kontor, butiker, restauranger och gym av allra modernaste snitt.

Om Urban Escape Stockholm

Mitt i Stockholms city finns fem hus, fyra gator och två torg. Här skapar AMF Fastigheter ett nytt stadsrum - Urban Escape Stockholm. Den här fastigheten, Trollhättan 30 på Regeringsgatan 23-29, är del av det nya, idédrivna konceptet. Med Urban Escape skapar vi en stark helhet med kontor, hotell, restauranger och service utvecklat utifrån innovation, kunskap och kreativitet. Stockholms bästa läge - mitt i city och granne med Gallerian.

Allmänt om fastigheten

Befintligt hus rivs och ersättas av en helt ny byggnad ritad av de danska arkitekterna Lundgaard & Tranberg. Här ryms kontor, butiker, restauranger och gym av allra modernaste snitt.

Huset får en oregelbunden fasad med indragna och utskjutande fasadpartier i glas. Passager genom huset binder ihop Regeringsgatan med Brunkebergstorg och Sergels Torg.

Kronan på verket är två sammanlänkade vertikala vinterträdgårdar med balkonger och grönskande terrasser. Plan 5 och Urban Escapes reception har sin utgångspunkt från husets mitt.