Huset genomgår en helhetsförändring och får tre nya våningsplan. Totalt blir det 12 våningar.

Om Urban Escape Stockholm

Mitt i Stockholms city finns fem hus, fyra gator och två torg. Här skapar AMF Fastigheter ett nytt stadsrum - Urban Escape Stockholm. Den här fastigheten, Trollhättan 31 på Regeringsgatan 13-19, är del av det nya, idédrivna konceptet. Med Urban Escape skapar vi en stark helhet med kontor, hotell, restauranger och service utvecklat utifrån innovation, kunskap och kreativitet. Stockholms bästa läge - mitt i city och granne med Gallerian.

Om fastigheten

Hotellets konferens- och eventanläggning ligger i fastigheten. Dessutom får du som hyresgäst tillgång till Rooftop – en ny, grön stadsmiljö med 360 graders utsikt.

Det blir ny entré mot Regeringsgatan och du får både exteriör och interiör access till Gallerians hela utbud av service och handel. Närmaste granne blir det nya bostadshuset med 28 lägenheter.

Tillsammans med fastighetsbolagen Vasakronan, Pembroke och Hufvudstaden fortsätter AMF Fastigheter att utveckla Regeringsgatan till ett vitalt och levande stråk genom Stockholm.