I AMF Fastigheters miljöredovisning för år 2013 beskrivs resultatet av arbetet med att minska energianvändningen i bolagets fastigheter. Det systematiska miljöarbetet har varit framgångsrikt med överträffade energieffektiviseringsmål. I förtid nåddes det långsiktiga målet att minska energi-användningen med 25 procent för perioden 2009–2014. Redan vid utgången av 2013 hade energin reducerats med 25,4 procent, vilket är en ackumulerad besparing på 72 000 MWh. Det motsvarar energianvändningen hos närmare 3 000 villor.

-       Jag känner mig stolt över vårt omfattande och långsiktiga energiarbete och att vi redan 2013 lyckades infria de mål vi satte upp för 2014. Värmeenergianvändningen i våra fastigheter ligger långt under riksgenomsnittet för lokaler i Sverige, det är bra både för miljön och ekonomin, säger Michael Eskils, miljöchef AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter arbetar ständigt för att finna nya energieffektiva lösningar i de egna fastigheterna. Det handlar bland annat om ventilationsaggregat med 90-procentig värmeåtervinning, energilagring, borrhålslager och väderprognosstyrning.

I AMF Fastigheters miljöredovisning beskrivs även arbetet med sunda materialval genom det branschgemensamma systemet Byggvarubedömningen samt miljöklassning av fastigheter. Miljöredovisningen för 2013 finns publicerad på www.amffastigheter.se