AMF Fastigheter säljer fastigheten Gårda 13:6 i Göteborg till Niam AB. Tillträde är 30 juni 2014 och köpeskillingen är ca 950 Mkr. Fastighetens totala yta är ca 37 000 kvm och i dag hyr TeliaSonera Sverige AB samtliga lokaler. Byggår för fastigheten är 1999 respektive 2004.

AMF Fastigheter är en fastighetsägare med ett övergripande uppdrag att bidra till en hög och stabil avkastning till AMFs pensionssparare. Genom transaktionen koncentrerar AMF Fastigheter sin verksamhet till Stockholm.

– Vi är glada att ägandet av fastigheten nu övertas av Niam som är en etablerad aktör. Istället för att själva bygga upp en egen förvaltningsorganisation i Göteborg har vi nu valt att fokusera våra investeringar till Stockholmsregionen, säger Fredrik Ronvall, transaktionschef AMF Fastigheter.

– Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och vi bedömer att staden kommer att utvecklas starkt i framtiden. En viktig drivkraft för AMF Fastigheter är att vitalisera och utveckla Stockholm, det gör vi i nära samarbete med Stockholms stad och andra fastighetsägare, fortsätter Fredrik Ronvall.