– Vi är otroligt stolta och glada över att uppmärksammas för vårt långsiktiga arbete med energieffektivisering. Utan våra tekniker skulle jag inte stå här idag, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter, från scenen under prisutdelningen på Grand Hotel.

I motiveringen betonas både miljövinsterna och affärsnyttan, liksom den tydliga målstyrningen.

– Vårt framgångskoncept är att jobba systematiskt och hela tiden utveckla både organisationen och tekniken i fastigheterna, säger Michael Eskils.

AMF Fastigheter satte år 2009 ett tufft mål att minska energianvändningen i fastigheterna med 25 procent till och med 2014. Redan vid årsskiftet 2012/2013 uppnåddes reduktionsmålet och under 2014 förbättrades resultatet ytterligare och landade tillslut på 34 procent.