– Omvärldens krav och förväntningar gör att vi ständigt måste vässa vårt erbjudande och våra produkter. Annelie kommer att bli en av nyckelpersonerna i att omsätta våra tankar och idéer till affärsmässigt gångbara tjänster, säger Karolin Forsling, Chef Stadsutveckling och marknad.

Annelie Gullström har bred erfarenhet och kompetens inom digital strategi och transformation och kommer närmast från rollen som chef för digitala strategier på Vattenfall.

– Digitaliseringen har i grunden förändrat hur vi jobbar, handlar, umgås och lever våra liv, och vi har bara sett början på denna utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare utveckla affärsstrategier och metoder för att kunna möta de snabbt förändrade behoven vi ser hos kunderna, säger Annelie Gullström.

Annelie Gullström börjar hos AMF Fastigheter i mars 2016.